Zijnsoriëntatie
 

Zijnsoriëntatie is een modern, Westers pad van verlichte levenskunst, dat erop gericht is om je inherente vrijheid te leren kennen en te leven. Om je vrije aard vorm te geven in het dagelijks leven is het nodig om je ook op psychologisch niveau te ontwikkelen. Het psychologisch verhelderingswerk vindt altijd plaats vanuit contact met je inherente vrijheid. Je leert jezelf kennen als de vrije persoon die je altijd al was, in verbinding met de wereld om je heen.

Hans Knibbe ontwikkelde de visie en in 1987 heeft hij de school voor Zijnsoriëntatie in Utrecht opgericht.

Zijnsoriëntatie is een pad van levenskunst. Oriënteren op Zijn.

Zijn, dat is de open werkelijkheid. Het is je natuurlijke vrije aard. Vertrouwen in wie je ten diepste bent en niet langer geloven in wie je denkt te zijn; het beeld dat je door je geschiedenis van jezelf en de wereld hebt.

'Rust in Zijn en doe wat je wilt'